Search
  • jonatory8

מסלול הפריים

מסלול הפריים


מושגי מפתח במאמר:


בנק ישראל = הבנק המרכזי של ישראל. הבנק של הבנקים שלנו.


בנק שלנו = דיסקונט לאומי פועלים וכ'ו.מאפיינים


מסלול הפריים הוא מסלול פופולרי בקרב נוטלי ההלוואות לדיור. למסלול הפריים יתרונות רבים ולא בכדי הוא זכה לפופולריות רבה אך עם זאת חשוב לציין שמסלול זה טומן בחובו חסרון אחד גדול ומשמעותי.


כהרגלי אתחיל מהסוף. מסלול הפריים מקיים את המשוואה הבאה:


מסלול לא ודאי = מסלול מסוכן = מסלול בעלות נמוכה


אי ודאות- אין לדעת את העתיד לבוא. לעולם לא נוכל לדעת בוודאות מתי שער ריבית הפריים ירד או יעלה ולעולם לא נוכל לדעת בכמה הוא ירד או יעלה.


מסלול לאוהבי סיכון- מסלול זה מתאים לאוהבי סיכון. במידה ושער הריבית ירד אז ההחזר החודשי שלנו ירד. במידה ושער הריבית יעלה אז ההחזר החודשי שלנו יעלה. במסלול זה אין הבטחות. זהו אינו מסלול עם ריבית קבועה. זהו מסלול עם ריבית משתנה, משתנה בהתאם לשערי הריבית של בנק ישראל. איש אינו יודע מתי בנק ישראל יחליט להעלות או להוריד את הריבית תעלה.


עלות נמוכה- במסלול זה הבנק שלנו לא נמצא במצב של סיכון. אנחנו הלווים הם אלה שבסיכון. במידה ושער הריבית יעלה אנחנו נצטרך לשלם את עליית הריבית. לא הבנק שלנו. מכיוון שהבנק שלנו לא נמצא במצב של סיכון הוא מוכן לתת לנו את המסלול הזה במחיר נמוך. כמה נמוך? הנמוך מבין כל המסלולים.


לאחר שהבנו את המאפיינים של המסלול הזה חשוב לציין מספר מרכיבים נוספים אשר הופכים את המסלול הזה למסלול אטרקטיבי במיוחד. בנוסף לתג המחיר הנמוך של מסלול הפריים ישנו אלמנט נוסף שמושך לווים רבים להתעניין בו. מרכיב הפריסה הוא אחד המרכיבים העיקריים. במסלולים רגילים שער הריבית מתייקר ככל שאנו פורסים את המסלול לתקופה ארוכה יותר. במסלול הפריים הבנק שלנו לא קושר את מספר השנים לשער הריבית. זאת אומרת שאנו נקבל מהבנק שלנו את אותה הריבית אם נפרוס את המסלול לחמש, עשר או שלושים שנה. הדבר היחיד שיכול להשתנות מבחינת ריביות הוא הריבית של בנק ישראל. דבר שהוא חיצוני לבנק שלנו ואין לבנק שלנו שליטה על כך.


מרכיב משמעותי נוסף מתייחס לעמלת פירעון (קנס). במסלול הפריים אין עמלת פירעון. אפשר לפרוע את המסלול או למחזר אותו בכל שלב מבלי שאנו נצטרך לשלם קנס כלשהו. יתרון נוסף ומובהק של מסלול הפריים הוא שקרן ההלוואה והריבית אינם צמודים למדד המחירים לצרכן. זאת אומרת שלמדד אין השפעה על הקרן ועל הריבית של המסלול הזה.


בהקשר של מסלול הפריים יש לשים לב לעניין חשוב מאד. עלייה של 1% בריבית בנק ישראל תעלה לנו את ההחזר החודשי בכ 10%. עליה שכזאת עלולה לפגוע ביכולת ההחזר החודשי של לווים רבים ולכן יש לשים לכך לב. הסיכון הזה מחייב אותנו הלווים לפקוח עיניים על שינוי הריבית במשק ולהיות במעקב מתמיד כדי שלא נופתע מגובה ההחזר החודשי.

יתרונות:

  • המסלול הזול מבין המסלולים.

  • הקרן והריבית לא צמודים למדד המחירים לצרכן.

  • המשכנתא ניתנת למחזור או סילוק מלא בכל עת ללא קנס פירעון מוקדם.

  • קרן ההלוואה והריבית אינם צמודים למדד ולא מושפעים ממנו.

חסרונות:

  • חוסר וודאות לגבי רמת הפריים.

  • עלייה של 1% בפריים תביא לעלייה של כ 10% בהחזר החודשי.

  • מסלול שדורש תשומת לב ומעקב.

8 views0 comments

Recent Posts

See All