Search
  • יונתו עוז

חובה לקרוא לפני שלוקחים משכנתא

Updated: Jan 13, 2021

הלוואה = קנייה של כסף


שני הגורמים העיקריים שמשפיעים על עלות המשכנתא שלנו הם רבית ומדד.

ריבית

הריבית הינה מחיר הכסף. כששער הריבית עולה מחיר הכסף עולה ולכן ההלוואות מתייקרות. כששער הריבית יורד מחיר הכסף יורד ולכן מחירן של ההלוואות יורד. מי שקובע את שער הריבית הוא בנק ישראל. בנק ישראל מעלה או מוריד את הריבית בהתאם למדד.

מדד

המדד כשמו כן הוא, הוא מודד את מגמת המחירים בישראל ומציין אם המחירים עולים או יורדים. כאשר ישנה פריחה כלכלית המחירים עולים ולכן שער המדד עולה. כאשר ישנה האטה בכלכלה המחירים יורדים ולכן שער המדד יורד.

הקשר בין הריבית למדד

בתקופות הפריחה, בנק ישראל חושש מעליית מחירים חריפה ולא מאוזנת. כדי לעצור את עליית המחירים הזו הוא מעלה את הריבית. כשהריבית עולה זה מעלה את מחיר הכסף וההלוואות. אנשים נרתעים מריביות גבוהות ולא ממהרים לקנות כסף ביוקר. כך בנק ישראל מקרר את השוק.

מחיר כסף גבוה = הלוואות יקרות = פחות הלוואות = מחירים יורדים = המדד יורד.

בתקופות האטה, בנק ישראל חושש מירידת מחירים חריפה ולא מאוזנת. כדי לעצור את ירידת המחירים הזו הוא מוריד את הריבית. כששער הריבית יורד זה מוריד את מחיר הכסף וההלוואות. אנשים מתלהבים מקניית כסף בזול. כך בנק ישראל מאיץ את השוק.

מחיר כסף נמוך = הלוואות זולות = יותר הלוואות = מחירים עולים = המדד עולה.

לסיכום:

לפני שלוקחים משכנתא צריך להבין מה המצב של השוק היום. האם השוק לפני פריחה או לפני האטה. האם אנחנו לפני העלאת ריביות או לפני הורדתן.

שני פרמטרים אלה הם המרכיבים העיקריים שמשפיעים על עלות ההחזר החודשי ועל העלות הכללית של הלוואת המשכנתא שלנו. על המצב בו נמצא השוק היום אכתוב בפוסט הבא.


 

1 view0 comments

Recent Posts

See All